Posts in SmartGuzo

SmartGuzo

ስማርት ጉዞ የዘመናዊ ባስ ቲኬቲንግ አገልግሎት ሥራ መጀመሩን አሳወቀ

ሰላምቴክ ቢዝነስ ኃ.የተ.የግ ማህበር በያዝነው የሰኔ ወር ስማርት ጉዞ የተሰኘ የሀገር አቋራጭ ባስ ትራንስፖርት የትኬት ሸያጭና አስተዳደር[…]

Categories

Latest Comments

No comments to show.